La province de Namur, au coeur de votre quotidien
CONTACT             FR I NL

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN SPECIFIEK GEBRUIK – FTPN vzw

De concepten « RAVeL & BBQ », « Picknickwandeling » en “Wandeltocht op de Sint-Jacobsroute" zijn initiatieven van de Federatie voor Toerisme van de Federatie voor toerisme van de Provincie Namen (FTPN) vzw - - Avenue Reine Astrid, 22 bte 2 - B-5000 Namur - +32.81.77.67.57 - info@onbouge.be

Annulerings- en intrekkingsrecht

Kaarten mogen niet afgezegd of ingetrokken worden. Elke bestelling is juridisch beschouwd als definitief.
Kaarten mogen niet uitgewisseld of verkocht of teruggenomen worden.

Plichten en verantwoordelijkheden

  • De koper gaat ermee akkoord om exacte en niet-misleidende informatie te leveren bij het kopen. De koper is verantwoordelijk voor de contactgegevens voor de levering van het ticket. Indien de koper het ticket niet ontvangt, moet hij contact opnemen met de FTPN. Het bedrijf Trustweb (ticketservice) is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van het ticket.
  • De deelname aan de RAVeL & BBQ, Picknickwandeling, Wandeltocht op de Sint-Jacobsroute veronderstelt een lichamelijke of medische geschiktheid. Elke deelnemer beslist vrijwillig en bewust aan de activiteit deel te nemen. De FTPN kan verantwoordelijk gesteld worden ingeval van een incident of ongeval.
  • In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt FTPN zich uitdrukkelijk het recht voor om gewoon de inschrijving van een deelnemer uit te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en hem te verbieden om deel te nemen aan het evenement.
  • De FTPN behoudt zich het recht voor om een RAVeL & BBQ, Picknickwandeling af te zeggen zonder rechtvaardiging. De FTPN behoudt zich het recht te wijzigen of het evenement te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. Indien de FTPN een RAVeL & BBQ of Picknickwandeling waarvoor al tickets verkocht zijn afzegt, zal de FTPN de kopers verwittigen en de terugbetaling regelen.
  • De FTPN behoudt zich het recht voor om op elk moment en op eender welke manier tussen te komen, indien ze het nodig acht, om het goede verloop van een RAVeL & BBQ, een Picknickwandeling of de Wandeltocht op de Sint-Jacobsroute te garanderen.

Voor alle andere vragen nodigen we je uit om de FAQ van elk evenement te raadplegen via de website www.gaeropuit.be.


VERTROUWELIJKHEID

De verzamelde gegevens in het kader van de reserveringen voor de RAVeL & BBQ, Picknickwandeling, Wandeltocht op de Sint-Jacobsroute zullen in strikte overeenstemming met de Belgische wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (wet van 8/12/1992) en van de Europese regels van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ofwel de general data protection regulation (GDPR, van kracht vanaf 28 mei 2018).

 

Je persoonsgegevens worden verzameld door 2 organisaties: eerst door het bedrijf Trustweb, eigenaar van de online ticketservice Billetweb, dan door de Federatie voor Toerisme van de Provincie Namen. Lees hieronder het artikel 5 "Persoonsgegevens" van de algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf Trustweb om te weten hoe het bedrijf omgaat met de informatie in verband met je inschrijving (persoonlijke en betalingsgegevens).

 

Welke informatie wordt er verzameld en verwerkt door de organisator (FTPN)?

De FTPN verwerkt de contactgegevens die nodig zijn voor een goede organisatie en een goed verloop van het evenement. De gegevens variëren naargelang het evenement: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboorteplaats- en datum, geslacht, taal.

Wie is de contactpersoon in verband met de bescherming van de gegevens?

De FTPN is een VZW van de Provincie Namen. De persoon die binnen de instelling van de Provincie Namen toezicht houdt op de bescherming van de gegevens is de heer Jean-François Henrotte (privacy@province.namur.be).

Met welke bedoeling worden je gegevens verwerkt?

De FTPN zal je gegevens exclusief gebruiken binnen het kader van de organisatie van de evenementen RAVeL & BBQ, Picknickwandeling, Wandeltocht op de Sint- Jacobsroute. Geen enkel van jouw gegevens zal aan derden meegedeeld worden voor andere doelen dan het goede verloop van het evenement. Bijvoorbeeld: lijst van de deelnemers, lijst voor de maaltijden, lijst van de gereserveerde diensten.

Wie krijgt toegang tot de gegevens?

Alleen het personeel van de FTPN dat helpt bij de organisatie van het evenement waarvoor je gereserveerd hebt. Wij hebben in geen geval toegang tot de met SSL encryptie beveiligde en door het systeem van Billetweb niet bewaarde bankgegevens.

Bewaartijd: de aan de organisator meegedeelde gegevens worden voor een duur van 3 jaar bewaard en zullen ten laatste op 1 oktober 2021 gewist worden, tenzij je vooraf je recht op correctie of verwijdering van je gegevens gebruikt (zie Recht op inzage).

Recht van inzage: iedereen heeft recht van inzage, op correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Daarvoor volstaat het om een e-mail met je duidelijk geformuleerde verzoek te zenden naar het e-mailadres
privacy@ftpn.be of per post naar het adres:

FTPN (Privacy)
Avenue Reine Astrid, 22 bte 2
B-5000 Namur

 

COOKIES

Als je doorgaat op deze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Dankzij cookies verlopen het surfen en het boekingsproces optimaal.

Wat is een cookie ? Een cookie is een tekstbestandje dat op jouw computer of toestel geplaatst wordt. Bij een bezoek aan onze website verzamelen we gegevens van de gebruiker zoals je taalkeuze, je IP-adres, je besturingssysteem, je betalingsvoorkeuren, enzovoort. Het gebruik van cookies is veilig. Wij kunnen geen persoonlijke of gevoelige informatie (bankgegevens, bijvoorbeeld) uit cookies afleiden.

Ben je verplicht om cookies te aanvaarden? Nee, je bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en je kunt je browser instellen om ze te weigeren. Onze website kan dan echter niet werken zoals voorzien en het kan zijn dat je aan functionaliteit verliest tijdens de boekingsprocedure.

 

2. BILLETWEB WETTELIJKE VERMELDINGEN

 

De online ticketservice Billetweb wordt uitgegeven door het bedrijf Trustweb.
Dankzij de ticketservice kan de FTPN de maaltijden voor de evenementen RAVeL & BBQ, Picknickwandeling, Wandeltocht op de Sint-Jacobsroute te koop aanbieden.

In het Frans: www.billetweb.fr/fr/legal
In het Engels: www.billetweb.fr/en/legal

 

 

RAVel & BBQ

28 juli > 8 september 2019

Meer info

Picknickwandelingen

7 juli > 1 september 2019

Meer info

Wandeltocht op de Sint-Jacobsroute

28 & 29 september 2019

Meer info

Tentoonstelling «Vies de Meuse»

6 mei > 6 oktober 2019

Meer info

Tentoonstelling «#masambreatoi»

6 mei > 6 oktober 2019

Meer info

Tables secrètes

Van juni tot september 2019

Meer info